Toonmomenten 2001:

 

06 mei: Feest van Centrum West in de Vaartkapoen

 

12 mei: Wijkfeest van Brussels Gekleurd in Molenbeek

 

01 july: Tuinfeest Holsbeek

 

September 2001: Start wekelijks atelier op maandagavond, in het jeugdhuis zelf. Budgetten worden jaarlijks via projecten aangevraagd bij de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschaps Commissie