Fanfakids uit Brussel zoeken Sponsors

In de zomer van 2006 zijn de Fanfakids een uitwisselingsproject begonnen met de Twerammpon Traditionals uit Ghana. In 2006 zijn de Fanfakids naar Ghana gegaan, in 2007 zijn de Twerammpon Traditionals naar België gekomen en in 2008 gingen de Fanfakids terug naar Ghana, maar ook naar Togo en Benin.
In 2009 hebben we ons project nog kunnen uitbreiden met het circusatelier van Centrum West, de Circuspluimen, en met ‘La Troupe Artistique Gandal Naamoudjimen’, een groep jonge circusartiesten uit Guinée-Conakry. Vanaf 2011 sporen we onze tieners aan om zelf mee ateliers te begeleiden, animator- of andere cursussen te volgen en ook in het buitenland vrijwilligerswerk te gaan doen. In de zomer van 2011 trekken ze naar Eguafo, in Ghana, om voor kinderen van daar allerhande workshops uit te werken en het echte leven op het platteland in een klein Ghanees dorpje te leren kennen. In 2013 zijn dan weer enkele jongeren van de Twerammpon Traditionals naar Brussel gekomen.

Maar ook binnen Europa doen ze uitwisselingsprojecten met kinderen en jongeren uit Italië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk,...

1. Wie zijn de Fanfakids?

De Fanfakids zijn een groep jonge muzikanten van jeugdhuis Centrum West te Molenbeek. Centrum West is een WMKJ, een Werking Maatschappelijk Kwetsbare Jongeren, en haar opdracht bestaat erin om te werken aan de emancipatie en participatie van kinderen en jongeren uit de wijk. Daarom biedt het jeugdhuis een brede waaier aan ateliers en aktiviteiten aan, en zet het allerhande projecten op met kinderen en jongeren.
De Fanfakids is één van die projecten, het meest gekende en meest zichtbare ook. Onder leiding van een professionele percussionist van vzw Met-X, leren zij verschillende ritmes aan, voornamelijk gebaseerd op Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse muziek. Zij treden hiermee op tijdens vele buurtfeesten, straatfeesten, festivalletjes in Brussel, België en zelfs daarbuiten.


De groep trekt ook kinderen aan van buiten de wijk, van over heel Brussel komen er kinderen meespelen met de Fanfakids, waardoor we een mooiere sociale mix krijgen van Brusselse kinderen, allemaal uit het Nederlandstalig onderwijs. Omdat vele kinderen uit de buurt anderstalig zijn en een taalachterstand hebben in het Nederlands, wordt er op die manier ook aandacht besteed aan de taalontwikkeling van deze kinderen. Kinderen met een taalachterstand communiceren met kinderen die goed Nederlands spreken, waardoor hun niveau erop vooruitgaat. Het zijn allemaal kinderen met een verschillende sociale of culturele achtergrond, die op deze manier elkaar beter leren kennen. Om Brussel leefbaar te houden is het enorm belangrijk dat mensen met een verschillende achtergrond elkaar leren kennen, met dit project werken we hier zeker aan mee.

2.a Wie zijn de Twerammpon Traditionals?

De Twerammpon Traditionals zijn een culturele groep uit Cape Coast, een kuststadje in Ghana. De groep werd opgericht in 1982, om de traditionele Afrikaanse muziek en dans in stand te houden. De groep richt zich vooral op maatschappelijk kwetsbare kinderen, en biedt hen een zinvolle, interessante vrijetijdsbesteding aan na schooltijd. Ze leren er over de tradionele cultuur: muziek, dans, verhalen, gedichten, drama, enz... De leden van de groep worden ook aangemoedigd om hun schoolloopbaan af te maken of verder te studeren, zelfs tot het betalen van het schoolgeld toe indien de ouders dat niet aankunnen of indien er geen ouders meer zijn.

b. La Troupe Gandal Naamoudjimen:


Met wat steun vanuit Centrum West werd deze groep opgestart in Conakry, de hoofdstad van Guinée. Kinderen en jongeren kunnen na school dagelijks komen oefenen onder de leiding van een professionele acrobaat. Sinds kort laten ze hun kunsten zien aan het publiek in eigen land: een wervelende voorstelling van acrobatische toeren op de ritmes van hun drums. In 2009 hebben we hen zelfs voor enkele weken kunnen uitnodigen in België!

c. Jonge circusartiesten uit Brussel


De Circuspluimen van Centrum West (zie www.circuspluimen.net.tc) is een samenwerkingsverband met Zonder Handen (www.zonderhanden.com) en worden meer en meer betrokken bij onze uitwisselingsprojecten. Op termijn hopen we ook nog andere groepen van onze WMKJ, en eventueel van andere Brusselse WMKJ's, te bereiken, want ondanks het vaak slechte imago van onze Brusselse jeugd, zijn er heel wat talenten te ontdekken.

d. Sankofa Mbofra Fie in Ghana

Vanaf 2011 breiden we ons project nog uit. In het verleden zijn de Fanfakids al wel eens op bezoek geweest in Eguafo, het dorpje waar dit project loopt. In juli 2011 gaan voor de eerste keer een aantal jongeren van Centrum West, tussen 15 en 25 jaar, voor enkele weken vrijwilligerswerk doen in dit project. Zij gaan er allerhande workshops aanbieden aan jonge kinderen, zoals circus, koken, sport en spel, muziek, dans, video etc. Ook gaan zij er optrekken met leeftijdsgenoten van daar, om het echte dagelijkse leven van hun leeftijdsgenoten te ontdekken. We hopen dit op regelmatige basis te kunnen doen, en ook enkele jongeren uit Ghana voor enkele weken in Belgiƫ uit te nodigen, waar zij op hun beurt workshops kunnen aanbieden aan kinderen uit Brussel, en de leefwereld van hun Brusselse leeftijdsgenoten kunnen leren kennen.

 

Meer uitleg over het project:

Sankofa Mbofra Fie is founded by David Kwesi Acquah in 2006. After being a volunteer in Centrum West in Brussels for almost 1 year, he's using his experiences in his current project for children in a small village. The Fanfakids visited the project in 2006 and 2008 and played with the children from there, worked with them on the land for a day and performed for them together with the Twerammpon Traditionals from Cape Coast. They also try to support the centre, because such a projecte can always use some extra money to buy food or uniforms, pay the teachers etc. For David it's not always easy to run the project, but we try to support him as much as we can. Some of our volunteers went there to visit, or help and give advice. After some difficulties the project is there, and let's hope it can grow and work with lots of children who need it.

Sankofa Mbofra Fie is a shelter for needy children in a small village outside of Cape Coast, Ghana called Eguafo. Eguafo is a rural farming village that like many in Africa is struggling financially.

This burden falls mostly on the children leaving them without adequate food, shelter, or the opportunity to attend school. For many, especially the ones who are malnourished, this program could savetheir lives.

Our organization has many missions. First and foremost we strive at the very least to provide a safe, and healthy space for the children.

Schooling is another top priority, we begin class at 8am and end at 1:30pm. We mainly teach English and math, but as they progress we hope to add to the curriculum. Adequate food is a major concern, most of the children are undernourished. Each day we strive to provide them with a nutritious meal.


3. Het project: “ Fanfakids, music as a way of communication between youth with different backgrounds.

Dit project is een uitwisselingsproject tussen groepen kinderen en jongeren met een verschillende maar toch gelijkaardige achtergrond. De Fanfakids komen voornamelijk uit Molenbeek en andere Brusselse gemeenten. Brusselse en Molenbeekse kinderen hebben te kampen met een vrij negatief beeld als ze in de media komen, ze worden vaak gelinkt met rondhangen op straat of kleine criminaliteit. Afrikaanse kinderen en jongeren worden al te vaak in beeld gebracht als arme, hongerlijdende kinderen in droogtegebieden of oorlogsgebied. Wij zullen deze problemen niet ontkennen, maar willen ook de positieve kant van die groepen laten zien. Door het tonen van hun talenten aan een breed publiek, kunnen zij mee zorgen voor een positiever beeld, wat ook ten goede komt aan hun eigen zelfbeeld en bijdraagt tot hun ontwikkeling. Zij participeren aktief aan het culturele leven in eigen land of daarbuiten, leren andere culturele actoren en mensen met andere culturele achtergrond kennen. Sommige kinderen komen zelden uit hun eigen wijk of stad, door mee rond te trekken met hun groep leren zij het leven buiten hun eigen wereldje kennen. In plaats van ons te focussen op hun problemen, concentreren we ons op hun talenten om hun zelfvertrouwen op te krikken. Kinderen van de verschillende groepen leren veel van mekaar. Ze leren elkaars ritmes of dansen kennen. We werken indien mogelijk ook met gastgezinnen, zodat kinderen volledig ondergedompeld worden in de cultuur van het gastgezin. Brusselse jongeren haken vaak vroegtijdig af met school, bij hun Ghanese vrienden gaan ze merken dat zij er alles voor doen om toch naar school te kunnen gaan. Sommigen moeten er zelfs voor gaan werken, ’s morgens naar school, in de namiddag brood gaan verkopen om enkele centen bij te verdienen om het schoolgeld te kunnen betalen. Wederzijdse solidariteit wordt opgewekt, er zijn reeds hechte vriendschappen ontstaan. Eens de kinderen wat ouder zijn, kunnen ze bij de andere organisatie een tijdje, wie weet zelfs een jaar, als vrijwilliger gaan meedraaien om elkaar vooruit te helpen, maar ook om veel te leren over de andere cultuur, de verschillende methodieken van de organisatie’s en het andere land. Dat kunnen zij dan overbrengen op de jongere kinderen van hun eigen groep, die op hun beurt als ze ouder zijn, ook weer als vrijwilliger kunnen uitgezonden worden.

4. Doelstellingen:

Concreet waren en zijn de vooropgestelde doelstellingen waaraan we verder willen werken:

1. Het uitbouwen van een duurzame samenwerking tussen de verschillende groepen.
Uitbreiden van de samenwerking tussen Fanfakids en Twerammpon Traditionals, en tussen Circuspluimen van Centrum West, La Troupe Artistique Gandal Naamoudjimen’ uit Guinée en eventueel nog andere geïnteresseerde organisaties in binnen- en buitenland, zoals Sankofa Mbofra Fie uit Ghana. Ook binnen Europa hebben we samenwerkingen lopen en willen we die nog graag uitbreiden.


2. Werken aan een correctere beeldvorming.
Het gaat over kinderen die veel talenten hebben en dat ook aan de buitenwereld willen laten zien. Vele van deze jongeren komen hoofdzakelijk negatief in de media, Brusselse jongeren worden vaak gelinkt met criminaliteit, werkloosheid, etc. en Afrikaanse kinderen worden meestal getoond omdat ze in oorlogsituaties opgroeien, honger hebben,... Door de mediabelangstelling die we regelmatig krijgen en de vele optredens die we overal kunnen laten zien, worden ook de positieve kanten van deze groepen belicht. Het resultaat van de samenwerking is meer dan de moeite waard om in te investeren.


3. Vriendschap en kennis van andere culturen.
De kinderen leren van mekaar, er worden hechte vriendschapsbanden gesmeed, ze leren andere culturen kennen, andere landen, ze komen uit hun eigen wijk, krijgen een ruimer wereldbeeld, etc.


4. Vooroordelen wegwerken.
De vooroordelen die er in beide groepen bestaan, maar ook bij het ruime publiek, worden weggewerkt. Het beeld dat in Europa over Afrika leeft is er één van armoede, honger en geweld. Ook racisme bestaat spijtig genoeg nog steeds, ook in Molenbeek. In Afrika leeft het beeld dat Europa het land van melk en honing is, maar door ook hier gedurende een maand te verblijven in onze hoofdstad, werd dit beeld ook wat genuanceerd. Dit project draagt bij tot het wegwerken van die vooroordelen binnen de groep, maar ook daarbuiten, bij het brede publiek dat we bereiken.


5. Diversiteit verhogen.
De diversiteit van de Fanfakids wordt verhoogd. Van een groep van voornamelijk kinderen van Marokkaanse oorsprong, evolueren ze stilletjesaan naar een meer gemengde groep. Zowel kinderen van Molenbeek als kinderen van daarbuiten worden nu bereikt, wat een must is voor beide groepen. Vaak nog leven beide groepen in totaal andere wijken, allemaal in Brussel maar hebben ze schrik of vooroordelen over mekaar. Mede door dit project worden ook kinderen van buiten Molenbeek aangetrokken tot de Fanfakids wat voor een gezondere mix zorgt. Nu is het een mix geworden van kinderen met roots in Marokko, Pakistan, Ghana, Togo, Vlaanderen, Nederland, Polen, Nigeria, Kameroen, Mali, Siera-Leona, Tunesië of gewoon Brusselse roots.


6. Doorzettingsvermogen verhogen.
De Fanfakids leren door te reizen onder moeilijke omstandigheden ook wat het is om met weinig middelen te kunnen overleven en toch gelukkig te zijn. Tijdens onze reis leven we nog niet zoals veel Ghanezen dagelijks moeten overleven, onze kinderen moeten zich geen zorgen maken over het feit of er 's avonds eten op tafel staat of niet, we hebben slaapplaatsen etc., maar we reizen wel op z'n Afrikaans, met oude busjes of te voet. Enkele kinderen die er klaar voor zijn verblijven ook enkele dagen in een gastgezin in Ghana, bij hun vrienden dan. Dan pas gaan beseffen ze echt in welke omstandigheden hun vrienden opgroeien, en dit is weer een ervaring die heel hun leven zal bijblijven. Onze kinderen hebben dat besef nodig om verder te geraken in het leven. Ze leren door te zetten als ze iets willen bereiken, tevreden te zijn met weinig of niets. Ze gaan zich later ook engageren door mee workshops aan te bieden aan jongere kinderen, en we geven hen de gelegenheid om zich daarvoor te vormen ook. Ze leren te werken op lange termijn, het is immers niet elke vakantie dat ze ergens op uitwisseling kunnen gaan, er gaat heel wat voorbereidingswerk aan vooraf en ze zorgen er mee voor dat er genoeg geld bij mekaar wordt gespaard, zodat elk kind, ongeacht zijn financiële mogelijkheden, aan het project kunnen meewerken. We zorgen ervoor dat de financiële drempels zo laag mogelijk zijn, het zijn net die kinderen die het thuis niet breed hebben, die met een project als dit veel ervaringen kunnen opdoen, die ze anders nooit zouden kunnen opdoen.


7. Solidariteit aanwakkeren tussen Europese en Afrikaanse jongeren.
Door deze ervaringen hopen we dat de kinderen meer engagement gaan opnemen voor mekaar, of voor hun vrienden die 5000 km verder wonen en in vaak nog slechtere omstandigheden opgroeien dan de kinderen van Brussel. Nu zijn ze nog jong, maar een aantal zijn toch op tienerleeftijd gekomen en nemen zekere engagementen op. Enkelen doen dit al door workshops te geven aan jongere kindjes uit de eigen buurt die ook Fanfakid willen worden, of bereiden zich voor om vrijwilligerswerk te doen in één van de partnerorganisaties elders in de wereld. Het feit dat sommige kinderen in Ghana niet naar school kunnen gaan omdat ze het schoolgeld niet kunnen betalen en daarvoor dagelijks de straat op moeten om enkele centen bij te verdienen, stemt hen zeker tot nadenken.


8. Het gezamelijk repertoire verder uitbouwen.
Door concreet ook samen te repeteren en op te treden kunnen ze een ruimer programma aanbieden op hun respectievelijke optredens. De resultaten tonen ze in Europa en Afrika. Het is een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, dus zowel het Europese als het Afrikaans publiek moet worden bereikt. En wie weet, kunnen ze ooit zelfs elders naartoe...


9. Andere organisaties, in Brussel, elders in het land of zelfs buiten ons land, warm maken om in de toekomst mee te werken of soortgelijke projecten op te zetten.
Bij de voorstelling van dit project lijkt er veel interesse, maar omdat dit veel tijd en geld kost, komen andere organisaties er niet toe om soortgelijke projecten op te zetten. Met onze ervaring willen we zeker meewerken aan soortgelijke projecten.


10. De tieners blijven bereiken.
Sinds enkele jaren slagen we erin om de kinderen die de tienerleeftijd bereikten, te behouden bij de Fanfakids. Tot voor enkele jaren haakten kinderen steeds af als ze naar het secundair onderwijs gingen. Van sommigen weten we dat dit project een belangrijke of zelfs de belangrijkste reden is om te blijven meespelen. Tieners zijn overal een moeilijk te bereiken doelgroep, en zeker in wijken zoals rond de Zwarte Vijvers, vooral als het dan nog gaat om projecten waarvan een engagement wordt gevraagd en kunstzinnig is, en iets is waar de meeste van hun vrienden helemaal geen interesse in tonen of zelfs mee lachen...Vanaf de leeftijd van 15-16 jaar worden de tieners ingeschakeld als vrijwilliger in de atelierwerking van Centrum West en worden ze aangespoord om vormingen te volgen zoals animatorkursussen en andere stages. Vanaf 2011 kunnen ze ook enkele weken vrijwilligerswerk gaan doen in Ghana, en hopen we ze zo warm te maken om later voor een langere periode als vrijwilliger naar het buitenland te gaan.


11. Ouders bij elkaar brengen.
Ouders zijn ook een moeilijk te bereiken doelgroep, maar met grootse projecten als dit merken we toch de bereidheid om meer betrokken te zijn. Het brengt ouders van verschillende achtergrond bij mekaar.

12. Jeugdwerkers leren van mekaar.
Niet alleen de kinderen, ook de jeugdwerkers van de verschillende organisaties delen hun ervaringen, rond bv. omgaan met de verschillende doelgroepen, discipline en respect in Afrika tov de kinderrechten in Europa, verschillende methodieken in het jeugdwerk, etc. We geven ook de kans om andere Europese jongeren via EVS-projecten te laten meedraaien in dit project.

5. Kostprijs van het project:

We proberen alles zo goedkoop mogelijk te houden. We maken er geen luxereizen van en logeren zo veel mogelijk in gastgezinnen of goedkope hotelletjes. In Ghana helpen we mee aan de opbouw van een eigen infrastructuur, waar de groep dagelijks van kan gebruik maken, en waar de Brusselse kinderen ook van kunnen gebruik maken om te overnachten, zich te wassen, te koken etc.Het is een project met kinderen, dus moeten we toch zorg dragen voor de hygiënische omstandigheden waarin de kinderen logeren. Maar hierdoor kunnen ook de Ghanese kinderen onder betere omstandigheden leven, met een proper toilet, stromend water en muskietennetten in het gebouw.
Toch blijft het een duur project, en onbetaalbaar voor de ouders van ons doelpubliek. De prijs van de vliegtuigtickets is natuurlijk de grootste kost, maar ook de visa, de anti-malariamedicatie, transport, voeding en verblijf kosten nog geld. De Ghanese overheid heeft geen subsidies voor culturele projecten, de kinderen en hun ouders zijn al blij als ze elke dag eten op tafel krijgen, dus geld voor dit project moet allemaal van hier komen. Tot nu toe hebben we in Brussel en Vlaanderen ook op subsidies kunnen rekenen, maar de overheid vraagt toch om uit te kijken naar meer eigen inkomsten of sponsors om dit project in de toekomst te blijven mogelijk maken.


Een Belgisch-Afrikaans project kost toch gauw tussen de 20.000 en 30.000 euro voor een ontmoeting van ongeveer een maand. Met optredens in Europa kunnen we wat extra inkomsten hebben, in Afrika treden we altijd gratis op en moet er soms zelfs geld uitgetrokken worden voor publiciteit etc.

Een project met een ander Europees land kan al voor veel minder geld uitgewerkt worden, maar kost wel enkele 100en euro per deelnemer.

We proberen ook jaarlijks een binnenlandse stage te organiseren voor de Fanfakids zelf, om het groepsgevoel te vergroten, nieuwe kinderen de kans te geven om alle ritmes te leren en hun repertoire uit te breiden. Daarvoor zoeken we jaarlijks 2500 euro voor artistieke begeleiding, accomodatie en voeding.


6. Vormen van sponsoring


a. Belangeloos
b. Logo-vermelding op affiches en website,
c. Een optreden, workshop, beeldmateriaal...is bespreekbaar, zonder dat we het project willen commercialiseren. Het gaat over kinderen, dus daar houden we natuurlijk rekening mee.
d. In natura: vliegtuig, trein of bustickets, anti-malariamedicatie, muziekinstrumenten of ander materiaal, voeding, overnachtingsplaatsen,...
Mediabelangstelling hebben we in het verleden vaak gehad, ook in de toekomst rekenen we op voldoende mediabelangstelling van TV, radio en kranten.

e. Je kan ook kiezen om één van de betrokken organisaties te steunen. Sommige organisaties kunnen nog steun gebruiken om gewoon hun basiswerk ten volle te kunnen uitvoeren.

Op rekeningnummer BE10 5230 8029 9204 (Triodos-bank) van vzw D'Broej zijn alle giften welkom, met vermelding "CENTRUM WEST: FANFAKIDS"

Als je geïnteresseerd bent, neem contact op met Bart Nagels, via bart.nagels@dbroej.be.

Wij danken natuurlijk iedereen voor z’n interesse in het project, en voor eventuele kleine of grotere bijdragen.

www.fanfakids.be www.centrumwest.be www.dbroej.be