Eng: Fr: Nl:

Sponsors

In 2006 zijn de Fanfakids een uitwisselingsproject begonnen met de Twerammpon Traditionals uit Ghana. Sindsdien hebben ze al verschillende gezamelijke projecten gedaan. Het is een duurzaam project, waar beide groepen veel van mekaar kunnen leren. Het resultaat van die samenwerking heb je misschien al gezien op één van de gezamelijke optredens, op TV of via deze site. We proberen regelmatig de site aan te vullen met nieuwe foto's en video-materiaal. Maar ook voor andere uitwisselingsprojecten, stages, materiaal (zoals nieuwe trommels of kostuums) rekenen we op sponsors.

We hebben in het verleden en ook dit jaar op al op subsidie's kunnen rekenen van verschillende overheden en enkele sponsors. Zelf zetten we de eventuele opbrengsten van de optredens opzij voor onze projecten. Maar in de toekomst gaan we zeker op sponsors moeten rekenen om het project te kunnen verderzetten of nieuwe projecten op te zetten.

Elk beetje helpt, op rekeningnummer BE10 5230 8029 9204 van Centrum West-D'Broej mag je ons zeker verderhelpen. Vermeld wel 'Centrum West/Fanfakids'.

Een volledige omschrijving van het project vind je hier.

Kent u een bedrijf dat éénmalig of op regelmatige wijze kan sponsoren, neem dan zeker contact op via bart.nagels@dbroej.be. We spreken dan verder af hoe we kunnen samenwerken.

Op deze pagina vermelden we graag indien u dat wenst wie ons subsidieert of sponsert.

Ook kan u ons op een andere manier helpen. Zo zouden we graag deze site vertalen in het Frans. Ook vrijwilligers zijn welkom, om eens te rijden voor een optreden, te koken tijdens een stage, als gastgezin tijdens uitwisselingsprojecten,....

Voor onze projecten konden we reeds rekenen op de steun van:

in 2006:

en

in 2007:

en

in 2008:

en

in 2009:

in 2010:

in 2011:

KBS

in 2012:

in 2013:

KBS fonds InBev- Baillet Latour

in 2014:

in 2015:

KBS fonds InBev- Baillet Latour

in 2016:

KBS fonds Baillet Latour

in 2017:

KBS fonds Baillet Latour

in 2018:

KBS fonds Baillet Latour

Music Connetcs van Koningin Mathilde Fonds

in 2019